Onun Yararlı Sözlerinden Oluşan İkinci Meclis

Onun Yararlı Sözlerinden Oluşan İkinci Meclis
Onun Yararlı Sözlerinden Oluşan İkinci Meclis, Mecâlis-i Seb’a

Hamdolsun Allah’a ki yaratılışın tuhaflıkları arasında uyum oluşturmuş, takdir ve gücüyle varlığa üstün gelmiş, bağışlarını insanlığa paylaştırmış ve güzel tedbiriyle bütün zalimleri boyun eğdirmiştir. Bütün yaratılmışlar, onun yaratış ve tedbir alanlarında alçalıp eğilir. O’na hamd ederim. Hamd ise O’nun nimetlerinin artmasına neden olur. O’na şükrederim. Şükür ise O’nun görülmemiş lütuflarını arttırır.

Allah’tan başka ilah olmadığına tanıklık ederim. O birdir, ortağı yoktur. Tanıklık ederim ki Muhammed, her şeyi yaratan Allah’ın elçisidir. Güzel ahlak için gönderilmiş olup iyi davranışa yönlendirici ve hevaya uymaktan ce sürçmelerden alıkoyucudur. Allah’ın selamı ona, soyuna, ashabına ve temiz eşlerine olsun. O’na çokça selam olsun.

Münâcat
Sultanım! Gerçek niyaz ve halis niyetlerle senin rahmetini umarak burada toplanıp yakaran kullarının hepsinidinin ve dünyanın mutluluk ve muratlarıyla donat. Hiçbirinden lütuf ve yardımlarını esirgeme. Gaflet uykusunda uyuyanları lütfunun uyarısıyla uyandır. Her birinin varlık ağaçlarını tâat meyveleriyle beze. Yeryüzündeki büyük küçük herkesin sığınağı olan vaktin padişahını, ulu şahı, olaylar güneşinin ateşinden koru. Onun dosdoğru saltanat sütununu her türlü yardım ve desteğinle koruyup ayakta tut. İlbalinin sancağını nusret ayeti ve uğur vr zafer tuğrasıyla süsle. Yeryüzündeki ülkeleri uzun yıllar O’nun adalet ve saltanaından yoksun bırakma. O’na hizmet etmekle makam ve mevki elde etmiş ve O’na itaatle el bağlamış olan önde gelen bütün devlet erkanının saadet ve ikbalini arttır.

İslam’ın ve Müslümanların yardımcısı, kral ve sultanların nasihatçisi, bidati yok edicisi, şeriatın destekçisi, düşünce mimarı, insanlığın müftüsü ve bu duacının nasihatçi üstadı ve müşfik eğitmeni ve bu duacıdan mübarek gönlünün iltifatlarını eksik etmeyen şu dostumuz fianın bu toplantısını, ona verdiğin bu gerçek donatmayı onun din ve dünya mutluluğuna sebeb kıl. Farz ve zorunlu olan dua… O duayı etmeden söze başlamak ve sözü bitirmek uygun olmaz. Yani bu fidanı geliştirip büyüten anne ve babaya dua. Rabbim, nsaıl onlar bu zayıf kulu kolları kanatları altında büyütüp beslemişlerse sen de öylece onları fazlının sığınağında huzurla barındır, ihlasının kolunu kanadını onların üstüne ger.

Nazımızı çeken anne ve baba
Peygamberlerce akıl ve ruh olarak nitelenir.

Burada toplanmış bulunanların bütün büyüklerini, yakınlarını ve dostlarını rahmetinin ışığı altına al. Hepsini barış yurdunda topla, ey alemlerin ilahı, ey yardım edenlerin en hayırlısı… Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi!

Bizi iyilikler anan herkes
Dünyada iyilikle anılsın

Başlangıçta Ademoğullarının efendisinin güzel hadislerinden bir hadisle açış yapmak, milletin alimleriyle ümmetin vaizlerinin geleneğidir. Şimdi bu samimi duacı da aynı doğru yol üzere yürümek ve o sağlam ve aydınlık izden ilerlemek ister.

“Bahtın sana yâr olacaksa
Aşkın seninle işi olacaktır
Aşksız ömrü hesaba katma
Çünkü o, hesap dışı kalacaktır.” (1)


Onun Yararlı Sözlerinden Oluşan İkinci Meclis

Mecâlis-i Seb’a İkinci Sohbet
3. Mevlana, Külliyât-i Divân-i Şems, Gazel: 974, c. 1, s. 344

Bir cevap yazın