Şems-i Tebrizi’nin Konya’ya Gelişi

Şems-i Tebrizi’nin Konya’ya Gelişi

Hz. Mevlâna, Şems-i Tebrizî’yi görür görmez ona kendini kaybedercesine bağlandı. Bu bağlanmanın asıl nedenleri arasında, onun mertebesini, kendisini tanımadan çok çok önca mânâ aleminde görmüş…
İkiz Ruhların Konya Sokaklarında Vuslatı

İkiz Ruhların Konya Sokaklarında Vuslatı

İkiz Ruhların Konya Sokaklarında Vuslatı Makalât’tan anladığımıza göre Şems-i Tebrizi, 642 Hicret yılının Cemaziyelahır ayının 26. günü Konya’ya gelir. Bir başka kaynak, 29 Kasım 1244…
Yunus Emre’nin Mevlana’yı Ziyareti

Yunus Emre’nin Mevlana’yı Ziyareti

Bir rivayete göre Yunus Emre Hazretleri (kuddise sirruh), bir gün ansızın Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri‘ni (kuddise sirruh) ziyarete Konya’ya gitmiştir. Bu ziyaret Mevlana Hazretleri ve…