Mesnevi’den Mevlâna Sözleri

Mesnevi’den Mevlâna Sözleri

Gülmeler, ağlamalarda gizlidir. Ey sâf ve temiz kişi, defineyi yıkık yerlerde ara. #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align:…
Kimde Mana Varsa

Kimde Mana Varsa

Kimde mana varsa hiç mahçup değil Kimde mana yoksa olmuştur rezil. Şekle ey suret seven, manayı kat, Çünkü mana şekli yükselten kanat. Yoldaş ol alemde…
Gel Artık

Gel Artık

Ne aklım kaldı benim, ne dinim, Ne kararım kaldı benim, ne sabrım, Gel ne olur, gel artık. Ne gönlümün derdini sor bana, Ne sararan yüzümü sor bana, Ne içimin ateşini…
Hazreti Yusuf’un (a.s) Dostu

Hazreti Yusuf’un (a.s) Dostu

Çok uzaklardan şefkatli bir dostu Hz. Yusuf’a (a.s) ziyaret için geldi. Misafiri oldu. Hz. Yusuf, çocukluk arkadaşıyla oturup sohbete başladı. Hz. Yusuf’un (a.s) kardeşlerinin kıskançlığından,…
Gittin

Gittin

Buradan bir nice acıyla, özlemle gittin,sonra yalvardın yakardın ammaeline düşmüştün bir kere kaderin,ne fayda sevgili, ne fayda. Her yanda çareler aradın kendine,olmadık şeyler yaptın her…
Gitme İstemem

Gitme İstemem

Demek sen böyle salına salına bensiz gidiyorsun ey canımın canı. Ey, dostlarının canına can katan, Gül bahçesine böyle bensiz gitme istemem. İstemem, ey gökkubbe, bensiz…
Şems-i Tebrizi’nin Konya’ya Gelişi

Şems-i Tebrizi’nin Konya’ya Gelişi

Hz. Mevlâna, Şems-i Tebrizî’yi görür görmez ona kendini kaybedercesine bağlandı. Bu bağlanmanın asıl nedenleri arasında, onun mertebesini, kendisini tanımadan çok çok önca mânâ aleminde görmüş…
Mevlâna Türbesi ve Müzesi

Mevlâna Türbesi ve Müzesi

Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergahı’nın yeri Selçuklu Sarayı’nın gül bahçesi iken, bahçe Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna Hazretleri’nin babası Sultanü’l-Ulemâ Bahâeddin Veled’e hediye edilmiştir.…
İkiz Ruhların Konya Sokaklarında Vuslatı

İkiz Ruhların Konya Sokaklarında Vuslatı

İkiz Ruhların Konya Sokaklarında Vuslatı Makalât’tan anladığımıza göre Şems-i Tebrizi, 642 Hicret yılının Cemaziyelahır ayının 26. günü Konya’ya gelir. Bir başka kaynak, 29 Kasım 1244…
Onun Yararlı Sözlerinden Oluşan İkinci Meclis

Onun Yararlı Sözlerinden Oluşan İkinci Meclis

Hamdolsun Allah’a ki yaratılışın tuhaflıkları arasında uyum oluşturmuş, takdir ve gücüyle varlığa üstün gelmiş, bağışlarını insanlığa paylaştırmış ve güzel tedbiriyle bütün zalimleri boyun eğdirmiştir. Bütün…