Mesnevi’den Hikayeler

Sevgilinin Kapısı

Bir gün, bir âşık sevgilisinin kapısına giderek, kapısını çaldı.

Yeminin Bedeli

Dervişin bir dağa çekilmiş, sadece ibadetle meşgul olurdu. Yalnızlık, onun yakın dostuydu. Allah tarafından ihsan edilen manevi nimetler içerisindeydi.

Sufinin Savaşı

Sufinin biri orduya katıldı. Kısa bir süre sonra savaşa gitti. Savaşçı askerler meydana çıkıp, hücuma geçtiler.

Kumaş Çalan Terzi

Hikayecinin biri, ballandıra ballandıra terzilerin hilelerini, kumaşları nasıl çaldıklarını anlatıyordu. Dinleyenlerin arasında bulunan biri,

Keramet Ağacı

Ülkenin birinde bir bilgin masal olarak, "Hindistan'da bir ağaç var, ağacın meyvesinden yiyen, ne ihtiyarlar ne de ölür" dedi.

Müflis Adam

Malsız, mülksüz, evsiz, barksız bir adam vardı. Aç gözlü ve arsızdı. Aynı zamanda insanları aldatırdı.

Cömert Şeyh

Şeyh Ahmed b. Hadraveyh hazretleri, cömertliği ile bilinirdi. Bu yüzden de hep borçlu yaşadı.

Sufi ile Hizmetçi

Bir sûfi seyahete çıktı. Dönüp dolaşırken, bir gece yolu bir tekkeye uğradı. Orada misafir oldu.