Bir Testi Su

Bir Testi Su

“Ey oğul! Bütün dünyayı, ağzına kadar ilimle, hikmetle, sırlarla ve güzellikle dolu bir testi bil. Fakat bilesin ki bu ilim, hikmet ve güzellik, Allah’ın Dicle’sinden…
Hz. Ali’nin İhlası

Hz. Ali’nin İhlası

Hz. Ali (Kerremallahu Veche) savaş sırasında, altına aldığı bir düşmanı öldürmek üzeriydi. Tam o sırada, düşmanı yüzüne tükürdü. Bunun üzerine Hz. Ali (k.v) düşmanını bıraktı,…