Müze

Mevlâna Türbesi ve Müzesi

Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergahı'nın yeri Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken, ...