Şems-i Tebrizi’nin Konya’ya Gelişi

Şems-i Tebrizi’nin Konya’ya Gelişi

Hz. Mevlâna, Şems-i Tebrizî’yi görür görmez ona kendini kaybedercesine bağlandı. Bu bağlanmanın asıl nedenleri arasında, onun mertebesini, kendisini tanımadan çok çok önca mânâ aleminde görmüş…
Mevlâna Türbesi ve Müzesi

Mevlâna Türbesi ve Müzesi

Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergahı’nın yeri Selçuklu Sarayı’nın gül bahçesi iken, bahçe Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna Hazretleri’nin babası Sultanü’l-Ulemâ Bahâeddin Veled’e hediye edilmiştir.…
İkiz Ruhların Konya Sokaklarında Vuslatı

İkiz Ruhların Konya Sokaklarında Vuslatı

İkiz Ruhların Konya Sokaklarında Vuslatı Makalât’tan anladığımıza göre Şems-i Tebrizi, 642 Hicret yılının Cemaziyelahır ayının 26. günü Konya’ya gelir. Bir başka kaynak, 29 Kasım 1244…
Ya Hazret-i Mevlana

Ya Hazret-i Mevlana

Hz. Kuddusi (k.s), bir gün Konya’ya giderek, Mevlana Hazretleri‘nin (k.s) kabrini ziyaret etmek ister. Türbenin önüne vardığı zaman, türbedar, kapıları kilitlemiş gitmek üzeredir. Hz. Kuddusi,…
Onun Yararlı Sözlerinden Oluşan İkinci Meclis

Onun Yararlı Sözlerinden Oluşan İkinci Meclis

Hamdolsun Allah’a ki yaratılışın tuhaflıkları arasında uyum oluşturmuş, takdir ve gücüyle varlığa üstün gelmiş, bağışlarını insanlığa paylaştırmış ve güzel tedbiriyle bütün zalimleri boyun eğdirmiştir. Bütün…
Şems-i Tebrizi’nin Rüyası

Şems-i Tebrizi’nin Rüyası

Şemsi Tebrizi Hazretleri (k.s) ve Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi Hazretleri’nin (k.s) asırlarca dillerden düşmeyecek, ibret dolu, ders niteliğindeki dostluklarının, aşklarının başlaması… Tebrizli Şems Hazretleri (kuddise sirruh)…
Şems-i Tebrizi

Şems-i Tebrizi

Şems-i Tebrizi Hazretleri günümüzde İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Tebriz şehrinde, miladi 1183 yılında dünyaya gelmiştir. Asıl adı Muhammed, babası da Melikdadoğlu Ali’dir.…
Sevgide Fedakarlık Yolunu Bulamayanlar

Sevgide Fedakarlık Yolunu Bulamayanlar

“Sevgide fedakarlık yolunu bulamayanları asla gönül kapınızdan içeri sokmayın.” Hz. Mevlana Sevgide Fedakarlık Yolunu Bulamayanlar / Mevlana Sözleri weaning off lexapro is tamoxifen chemotherapy wholesale…
Allah’tan Korkmamışsın

Allah’tan Korkmamışsın

Duydum ki gıybetimi yapmışsın, Yüzüme söylemekten kaçmışsın. Benim gibi bir acizden korkmuş, Allah’tan korkmamışsın. Hz. Mevlana tamoxifen therapy cialis vs viagra discount viagra finasteride side…