Hayatı

Şeb-i Arus

Hazreti Mevlana, ölüm gecesini "şeb-i arus" (düğün gecesi), yani dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder.
Şiirleri

Etme

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.