Divan-ı Kebir’den Mevlana Sözleri

Divan-ı Kebir'den Mevlana Sözleri
Divan-ı Kebir’den Mevlana Sözleri

“Ey Sevgili! İlacım da sensin, çarem de sensin. Yüz parça olmuş gönlünnün nuru da sensin, çaresiz gönlümde, senden başka ne varsa hepsi yok oldu, beni kimsesiz bırakma! Gel!”

Mevlana SözleriDivan-ı Kebir’den Mevlana Sözleri… Bu bölümde, Hazreti Mevlana’nın eserlerinden biri olan Divan-ı Kebir’den seçilmiş sözler yer almaktadır…

“Sevgilim, belki vefa ve merhametin coşar da, kapıyı açarsın; ‘Orada, ne bekliyorsun kalk, içeri gir!’ diye seslenirsin ümidiyle ben senin kapında oturmuş bekliyorum.”

“Ey pek güzel olan yüzünde her zaman yüzlerce lütuf, yüzlerce merhamet nuru parlayan sevgili! Canım, kapında senden gelen misk kokularına, anber kokularına gark olmuştur.”

“Bu parça parça olan canı al, onun her parçasına aşk şarabı içir, onu güzelce sarhoş et de dün gece elden kaçan fırsat şimdi yeniden gelsin!”

“Ey bahçeleri güldüren, çimenleri gebe bırakan aşıkların ilkbaharı, bizim sevgilimizden haberin var mı?”

“Ey sözü, konuşması, bütün davranışları, halleri hoş olan sevgili! Ey “ay”ların, yıl’ların kendine kul oldukları güzel, senin “ay”ın da hoş, “yıl”ın da hoş.”

“Ey can güneşi, ey gönül güneşi, ey güzelliği ile güneşi bile utandıran güzel,gel, gel de bizim zavallı halimizi gör, şu balçık beden, canı nasıl tutmuş bırakmıyor?”

“Yaptığın kötülüklerden, işlediğin günahlardan pişman olup da, candan Allah dediğin zaman, seni belalardan kurtarmak için senin imdadına yetişen, sana o duyguyu veren, kendini hissettiren O’dur.”

“Şehvetini ayak altına aldığın, nefsanî isteklerini yendiğin zaman göklerde havalarda sana yüzlerce yol belirir ve sen seher vaktinde yapılan dua gibi göklere yükselirsin.”

“Kim de dünya sevgisini bırakıp Hakk’a yönelmek isteği varsa, o nefsini yendiği için şaşılacak bir kişidir. Kendinden, kendi varlığından kurtulmuş bir canda, zevk içinde, zevk vardır.”

“Şu yeryüzünde aradığın rızıklardan başka, göklerde ne gizli manevî rızıklar var. Ekmek hazırlayan fırıncının fırınından başka yerlerde ne ekmekler pişebilmektedir. Haberin yok.”

“Allah kendisine kullukta bulunan güllere ne vefalı davranır, onlara ne güzel renkler verir, ne hoş kokular bağışlar.”

“Ey gönül! Sen gül bahçesinin güzelliğine mi hayran oldun da gülüyorsun? Veya aşk bülbüllerinin ötüşleri mi seni güldürüyor? Yahut gizli sevgilinin yanağındaki gül gibi mi açılıyor ve gülüyorsun? Galiba sende ona benzer bir şey var. Bu yüzden neşeleniyor, bu yüzden gülüyorsun.”

“Tebrizli Şemseddin yüzünden kanlar dökmeye karar verdim. Benim elimde Zülfikara benzeyen bir aşk kılıcı var.”

“Canın canının canı gelince, canın adını anlamak yersizdir. 0 padişahın önünde can, kurban edilmekten başka bir işe yaramaz.”

“Ey kul! Söz rüzgar gibidir. Gönlü dağıtır, perişan eder, fakat Şems; “Dağınık şeyleri, topla!” diye buyuruyor, bunu da bil!”

“Lalenin aşıklara kadeh sunduğunu gördü de bahçe onca Hakk aşıklanna çiçekler saçtı, sonra mezeler ikram etti.”

“Sen, hor görülmekten şikayet ediyorsun, ağlayıp duruyorsun, sızlanıyorsun, hor görülüşteki lütufları, ihsanları göremiyorsun. Ya Hakk’tan yardımlar, ihsanlar isteme, yahut az şikayette bulun!”

“O can ne mutlu candır ki, sonunda bahta, mutluluğa erişmek için daha önceden hor görülmeyi, aşağı görülmeyi alır da öper, başına kor.”

“O canıma canlar katan sevgili, kapıdan içeri girse de, insafsız ayrılığın bağladığı ellmi. ayağımı çözse, beni kurtarsa…”

“Mum gibi her gece yanardım, seher vakti gelince söndürülürdüm. Fakat gevgili, bu gece senin aşkınla öyle kendimden geçtim ki, gece ile gündüzü fark edemiyorum.”

“Ey sevgili, başın hakkı için bizi böyle perişan bir halde bırakma! Ey salına salına yürüyün selvi, bize o boyu, posu, o edayı göster.”

“Hakk’ın güzelliği sende tecellî ettiği için, seni seven dolayısıyla Hakk’ı sevmiş olur. Bu yüzden daima, gönlümüzde ol gönlümüzde yaşa!”

 
Mevlana Hazretleri (k.s)


Divan-ı Kebir’den Mevlana Sözleri

Divan-ı Kebir, Hazreti Mevlâna

Bir cevap yazın