Mevlana Hazretlerinin Duaları

Mevlana Hazretlerinin Duaları
Mevlana Hazretlerinin Duaları, Mevlâna Sözleri

“Ey Allahım, feryadımıza yetiş; sen ne güzel yardımcısın! Ey Allahım, yüz binlerce tuzak ve yem var, bizler de yemsiz kalmış halis kuşlar gibiyiz. Sen bizi her zaman tuzaktan kurtarmaktasın. Ey gani ve müstağni Allahım, biz yine bir tuzağa doğru gitmekteyiz.”


“Allah, yardım etmek dilerse bize yalvarmak ve münacatta bulunmak meylini verir.”


“Ey ayıpları örten Allah! Perdemizi kaldırma; imtihan zamanında bize yardım et, bizi kurtar! Ey yardım dileyenlerin yardımcısı, bize hidayet ver. Bilgilerle, zenginlikle öğünmeye imkan yok. Kerem ederek hidayet ettiğin kalbi azdırma; takdir ettiğin kötülükleri bizden defet. Kötü kazaları üstümüzden esirge; bizi Allah’a razı olan kardeşlerden ayırma! Senin ayrılığından daha acı bir şey yok. Sana sığınmazsak, sen esirgemezsen işimiz gücümüz ancak kargaşalıktır.”


“Bir hırsızcağız, bir yılan oynatıcısının yılanını çaldı. Aptallığından onu ganimet saymaktaydı. Yılancı, yılanın zehirlemesinden kurtuldu. Yılan da hırsızını ağlatıp inleterek öldürdü. Yılancı, o ölü adamı görüp tanıdı, ‘Onu benim yılanım öldürdü, canından etti. Hırsızı bulayım da yılanımı ondan alayım diye dua edip duruyordum, gönlüm yılanımı bulmayı istiyordu. Allah’a şükür olsun ki o dua kabul edilmedi. Ben duamın kabul edilmeyişini ziyan sandım ama bana faydaymış’ dedi. Nice dualar vardır ki ziyanın, helak olmanın ta kendisidir. Pak Allah, onları kereminden kabul etmez.”


“Yarabbi bildir de ben beni bileyim. Beni bilen ben ile kendime geleyim. Benim bensizliğim ile ben seni bileyim. Seni bilmeyen beni ben neyleyeyim.”


“Ey affetmeyi seven Rabbim! Bizi affeyle. İsyan derdimize çâre eyle. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı! Bizi hidâyete çıkar.”


“Lisânı ağızda olanı değil, lisânı gönülde olanlara yâr et bizi.
Tebessümü simâsında olanı değil, tebessümü gönülde olanlara kat bizi.
Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenlere arat bizi.”


Mevlana Hazretlerinin Duaları

Mevlâna Sözleri
Hz. Mevlana

Bir cevap yazın