Mevlana Sözleri

Mevlana Sözleri
Mevlana Sözleri

Mevlana Sözleri… Mesnevi’den Mevlâna Sözleri… Bu bölümde Mevlâna Hazretleri’nin (k.s) Mesnevi adlı eseri ağırlıklı olmakla bereber, tüm eserlerinden seçilmiş hikmetli sözleri yer almaktadır.

“Yalnızlığın en kötüsü, seni anlamayanların arasında kalmaktır.”

“Bütün hastalar, iyileşmeyi umarlar. Halbuki aşk hastası, ‘aman, derdimi arttırın’ diye sızlar.”

“Ey Can! Sana bir daralma gelirse yararınadır; kaygılanma!
Sürekli yaz mevsimi olsaydı, güneş bahçeyi yakıp kavururdu.”

“Ey Hak Yolcusu! Gam ve kederin varsa sevin! Onlar, yârin senin için hazırladığı buluşma tuzağıdır. Zirâ insan gam ve kederle dolu olduğu zaman Hakk’a sığınır, Hakk’ı hatırlar.”

“Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare. Dağ ile karı başbaşa bırakmak.”

Kargalar gülistanı işgal ettiklerinde bülbüller siner ve susar.

“Üzülme! Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir.”

“Te­ni aşı­rı bes­le­yip ge­liş­tir­me­ye bak­ma! Çün­kü o, so­nun­da top­ra­ğa ve­ri­le­cek bir kur­ban­dır. Sen, asıl gön­lü­nü bes­le­me­ye bak. Yü­ce­le­re gi­de­cek ve şe­ref­le­ne­cek olan odur.”

“Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir.”

“Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır.”

“Bir insan bilmiyorsa ne istedigini hem seni ziyan eder hemde kendini. Dibini görmedigin suya dalmadıgın gibi emin olmadığın sevgiye teslim etme kendini.”

“Biz dile söze bakmayız, gönle hale bakarız. Edep bilenler başkadır, canı ruhu yanmış aşıklar başka.”

“Kötü yaradılışlı kişi Allah’a yalvarmasın diye Allah ona dert keder vermez. Unutma firavunun başı bir kez bile ağrımadı.”

“Mutlu olmanın sırrını Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) öğren de, Allah sana ne verirse ona razı ol. Başına gelen derde, belaya razı olur da ses çıkarmazsan, o anda hemen sana cennet kapısı açılır. Sevgiliden gelen cefâya karşı sakın suratını asma, onu neşe ile karşıla, merhaba, hoş geldin de.”

“Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus.”

Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur.

“Hırsı bırak, kendini boş yere harcama! Şu toprak altında çırak da bir, usta da.”

“Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir Sevgiliyi aramakla geçiyor.”

“Gerçek aşk’ı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar.”

“Bildiklerini anlat, ama aklı vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle, ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak, bir şey bilmediğin anlamına gelmez, çok konuşmakta çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmekte korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir, bilgisizlikten gelirse cehalettir.”

“Yaptığın kötülüklerden, işlediğin günahlardan pişman olup da, candan Allah dediğin zaman, seni belalardan kurtarmak için senin imdadına yetişen, sana o duyguyu veren, kendini hissettiren O’dur.”

“İnsaf et, aşk güzel bir iştir! Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, (insanlardaki) tabiatın kötü niyetli oluşundandır. Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın; halbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur.”

“Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan, açılmasını bekleyenlerden misin yoksa?”

“Uğraşma boşuna. Seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar.”

“Günün adamı olmaya çalışma, Hakikatın adamı olmaya çalış! Çünkü gün değişir Hakikat değişmez.”

“İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara.”

“Seni harekete geçiremeyen imanın sırattan geçirmesine imkan yoktur.”

Her şey üstüne gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde; sakın vazgeçme!
İşte orası kaderin değişeği noktadır.

“Mutlu olmak istiyorsan gururu bırak, gönülleri almaya bak.”

“Dün çimen benim ayaklarımın altında idi, bugün üstümde bitiyor. Görüyor musun? Toprak günahlardan başka her şeyi örtüyor.”

“Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır.”

“Gönül gitmek isterse gidilecek yol bitmez. Göz görmek isterse görülecek yer bitmez. İnsan çekilirse içindeki mağaraya her yanı karanlık bilir. Her yer ona mağara görünür. İçindeki aydınlığa yürümenin yolu yollara düşmektir.”

“İnsanlar günahları ile övünüp sevaplarla alay ediyorlarsa, şeytan yüreklerinde tavaf ediyor demektir!”

“İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar;
Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar.
Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar.”

“Hani ey aşık hani özlem çekiyorsun ya Sevgiliye! Bil ki Sevgilidendir özlemin özü. Odur asıl sana özlem duyan. Çünkü o tutuşturmayınca alevi, kimsede olmaz ateş ve aşk ateşi, önce sevilene ondan sevene düşer.”

“Lisânı ağızda olanı değil, lisânı gönülde olanlara yâr et bizi.
Tebessümü simâsında olanı değil, tebessümü gönülde olanlara kat bizi.
Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenlere arat bizi.”

“Ey zavallı insan! Bu düşüşlerden, bu hallerden sakın üzüntüye kapılma. Gizli gizli o kadar çok dua et, geceleri, o kadar çok ağla, inle ki; sonunda yedi kat gökten kulağına kurtuluş sesleri gelsin.”

Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibin de yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters.

“Rabbim! Sen ki aşkın kıblesisin. Kalbi sana dönmeyenin aşkı kabul olur mu?”

“Ey Gönül! Dikkat et âhir zaman bu! Nefsine uyup da sûrete aldanma! İblisin bile mâşaallah dediği kullar var. Seveceksen vefâ nedir, takvâ nedir bileni sev! İçinde cennet saklayan virane kullar var!..”

“Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut!”

“Bazı alimlerin Allah’ı ispat etmeye çalışmalarına şaşıyorum. Allah’ın varlığı sabittir, sen kulluğunu ispat etmeye çalış!”

“Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil, tozu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin?”

“Hiçbir şey için benimdir deme, sadece de ki; yanımdadır. Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne de keder daima seninle kalır!..”

“Aşk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allah’ın vasıflarındandır. Ondan başkasına âşık olmak, geçici bir hevestir.”

“Herkes dışını süslerken, sen içini, kalbini süsle. Herkes başkasının ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarınla meşgul ol!”

“İnsanın namaz kılmayı arzu edişi, oruç tutuşu, hep Hakk’ın kulunu kendine çekişindendir.”

“Ölüye karşı aşk ebedi olamaz. Kişi ölünce aşk biter. Sen ebedi diri olana âşık olmaya bak.”

“Unutmayın! Dünyada yaşamıyorsunuz, dünyadan geçiyorsunuz.”

“Ben uzun uzadıya ilerisini düşünen aklı denedim. Bundan böyle divaneliğe vuracağım!”

Dert etme, dua et!

“Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz.”

“Kapı açılır sen yeterki vurmayı bil. Ne zaman bilmem? Yeter ki o kapıda durmayı bil!”

“Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.”

“Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç vardır. Fetva veren çok olur ama takva ile yaşayan zor bulunur.”

“Gözyaşının bile görevi varmış; ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.”

“Gerek yok her sözü laf ile beyana… Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana!”

“Sen anılması güzel bir söz ol. Çünkü insan, kendi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir.”

“Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.”

Allah der ki: “Kimi benden çok seversen, onu senden alırım.”
Ve ekler: “Onsuz yaşayamam deme, seni onsuzda yaşatırım.”
Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur,
sabır taşar, canından saydığın yar bile birgün el olur..
Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür,
düşman kalkar dost olur, öyle garip bir dünya..
Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur…
Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın.
En garibi de budur ya..
Öldüm der durur, yine de yaşarsın.

“Her şey maşuktur, aşk bir perdedir. Yaşayan maşuktur, âşık bir ölüdür.”

“Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Âşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de.”

“Uğraşma boşuna. Seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar.”

“Gözyaşıdır ki yıkayarak yakar, yakarak yıkar. Arıtır ve eritir; temizler ve gizler. Fazilettir, diyettir. Bu yüzden denilir ki gözyaşı yiğitler karıdır. Her yürek bu yiğitliği gösterip aşk için gözyaşı dökemez. Aşkın kadar ağla ey gönül…”

“Aşk, iki âleme de yabancıdır; aşkta yetmiş iki türlü divanelik var!”

“Aşıktan daha deli kimse yoktur, Akıl, onun sevdasına karşı kördür, sağırdır.”

“Cahilin eziyetlerine sabretmek, ehil olanlara ciladır. Nerede bir gönül varsa sabırla cilalanır.”

“İki deniz gibi olan gözlerimin incilerle dolması için, gam toprağını gözüme sürme gibi çekmekteyim.”

“Görmeyince tükenseydi sevgiler, insan varlığı boyunca görmediği Rabbine böylesi muhabbet duyar mıydı?”

“Allah’ın rahmeti, rahmet içinde rahmettir. Sen bir rahmete kanaat etme, o rahmetlerin hepsini talep et.”

“Gülmeler, ağlamalarda gizlidir. Ey saf ve temiz kişi, defineyi kırık yerlerde ara.”

“Herkes kendi zannınca benim dostum oldu ama kimse içimdeki sırları araştırmadı.”

“Dildaşından ayrı düşen, yüz türlü nağmesi olsa bile dilsizdir.”

Münafık kişilerle dost olmanın şomluğu mümini de onlar gibi çirkinleştirdi, asileştirdi.

Allah’tan başka herkes düşmandır, dost O’dur. Şu halde dosttan düşmana şikayetlenmek iyi bir şey mi?

Allah’ın zatına and olsun ki kötü yılan bile kötü arkadaştan yeğdir. Çünkü kötü yılan, insanın yalnız canını alır. Kötü arkadaşsa insanı cehenneme sürer, orayı adama durak eder.

İncitme! İncittiğin yerden incinirsin.

Huy peşinde yürü, iyi huyluyla düş kalk. Gül bağına bak, nasıl gülün huyunu almış.

Allah, yardım etmek dilerse bize yalvarmak ve münacatta bulunmak meylini verir.

Ey hikmetine hayran olduğum Allah, mademki dua etmemizi emrettin, bu emrettiğin duayı sen kabul et.


Mevlana Sözleri

Hz. Mevlâna (k.s)

Ayrıca bakınızResimli Mevlana Sözleri“, “Divan-ı Kebir’den Mevlana Sözleri” ve “Mesnevi’den Mevlana Sözleri” başlıklı sayfalarımıza…

Bir cevap yazın