Mevlana Sözleri

Mevlana Sözleri… Mesnevi’den Mevlâna Sözleri… Bu bölümde Mevlâna Hazretleri’nin (k.s) Mesnevi adlı eseri ağırlıklı olmakla bereber, tüm eserlerinden seçilmiş hikmetli sözleri yer almaktadır.

“Yalnızlığın en kötüsü, seni anlamayanların arasında kalmaktır.”

“Bütün hastalar, iyileşmeyi umarlar. Halbuki aşk hastası, ‘aman, derdimi arttırın’ diye sızlar.”

“Ey Can! Sana bir daralma gelirse yararınadır; kaygılanma!
Sürekli yaz mevsimi olsaydı, güneş bahçeyi yakıp kavururdu.”

“Ey Hak Yolcusu! Gam ve kederin varsa sevin! Onlar, yârin senin için hazırladığı buluşma tuzağıdır. Zirâ insan gam ve kederle dolu olduğu zaman Hakk’a sığınır, Hakk’ı hatırlar.”

“Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare. Dağ ile karı başbaşa bırakmak.”

mevlana sözleriKargalar gülistanı işgal ettiklerinde bülbüller siner ve susar.

“Üzülme! Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir.”

“Te­ni aşı­rı bes­le­yip ge­liş­tir­me­ye bak­ma! Çün­kü o, so­nun­da top­ra­ğa ve­ri­le­cek bir kur­ban­dır. Sen, asıl gön­lü­nü bes­le­me­ye bak. Yü­ce­le­re gi­de­cek ve şe­ref­le­ne­cek olan odur.”

“Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir.”

“Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır.”

“Bir insan bilmiyorsa ne istedigini hem seni ziyan eder hemde kendini. Dibini görmedigin suya dalmadıgın gibi emin olmadığın sevgiye teslim etme kendini.”

“Biz dile söze bakmayız, gönle hale bakarız. Edep bilenler başkadır, canı ruhu yanmış aşıklar başka.”

“Kötü yaradılışlı kişi Allah’a yalvarmasın diye Allah ona dert keder vermez. Unutma firavunun başı bir kez bile ağrımadı.”

“Mutlu olmanın sırrını Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) öğren de, Allah sana ne verirse ona razı ol. Başına gelen derde, belaya razı olur da ses çıkarmazsan, o anda hemen sana cennet kapısı açılır. Sevgiliden gelen cefâya karşı sakın suratını asma, onu neşe ile karşıla, merhaba, hoş geldin de.”

“Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus.”

mevlana sözleriBir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur.

“Hırsı bırak, kendini boş yere harcama! Şu toprak altında çırak da bir, usta da.”

“Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir Sevgiliyi aramakla geçiyor.”

“Gerçek aşk’ı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar.”

“Bildiklerini anlat, ama aklı vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle, ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak, bir şey bilmediğin anlamına gelmez, çok konuşmakta çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmekte korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir, bilgisizlikten gelirse cehalettir.”

“Yaptığın kötülüklerden, işlediğin günahlardan pişman olup da, candan Allah dediğin zaman, seni belalardan kurtarmak için senin imdadına yetişen, sana o duyguyu veren, kendini hissettiren O’dur.”

“İnsaf et, aşk güzel bir iştir! Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, (insanlardaki) tabiatın kötü niyetli oluşundandır. Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın; halbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur.”

“Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan, açılmasını bekleyenlerden misin yoksa?”

“Uğraşma boşuna. Seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar.”

“Günün adamı olmaya çalışma, Hakikatın adamı olmaya çalış! Çünkü gün değişir Hakikat değişmez.”

“İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara.”

“Seni harekete geçiremeyen imanın sırattan geçirmesine imkan yoktur.”

resimli mevlana sözleriHer şey üstüne gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde; sakın vazgeçme!
İşte orası kaderin değişeği noktadır.

“Mutlu olmak istiyorsan gururu bırak, gönülleri almaya bak.”

“Dün çimen benim ayaklarımın altında idi, bugün üstümde bitiyor. Görüyor musun? Toprak günahlardan başka her şeyi örtüyor.”

“Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır.”

“Gönül gitmek isterse gidilecek yol bitmez. Göz görmek isterse görülecek yer bitmez. İnsan çekilirse içindeki mağaraya her yanı karanlık bilir. Her yer ona mağara görünür. İçindeki aydınlığa yürümenin yolu yollara düşmektir.”

“İnsanlar günahları ile övünüp sevaplarla alay ediyorlarsa, şeytan yüreklerinde tavaf ediyor demektir!”

“İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar;
Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar.
Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar.”

“Hani ey aşık hani özlem çekiyorsun ya Sevgiliye! Bil ki Sevgilidendir özlemin özü. Odur asıl sana özlem duyan. Çünkü o tutuşturmayınca alevi, kimsede olmaz ateş ve aşk ateşi, önce sevilene ondan sevene düşer.”

“Lisânı ağızda olanı değil, lisânı gönülde olanlara yâr et bizi.
Tebessümü simâsında olanı değil, tebessümü gönülde olanlara kat bizi.
Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenlere arat bizi.”

“Ey zavallı insan! Bu düşüşlerden, bu hallerden sakın üzüntüye kapılma. Gizli gizli o kadar çok dua et, geceleri, o kadar çok ağla, inle ki; sonunda yedi kat gökten kulağına kurtuluş sesleri gelsin.”

nasibinde varsaNasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibin de yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters.

“Rabbim! Sen ki aşkın kıblesisin. Kalbi sana dönmeyenin aşkı kabul olur mu?”

“Ey Gönül! Dikkat et âhir zaman bu! Nefsine uyup da sûrete aldanma! İblisin bile mâşaallah dediği kullar var. Seveceksen vefâ nedir, takvâ nedir bileni sev! İçinde cennet saklayan virane kullar var!..”

“Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut!”

“Bazı alimlerin Allah’ı ispat etmeye çalışmalarına şaşıyorum. Allah’ın varlığı sabittir, sen kulluğunu ispat etmeye çalış!”

“Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil, tozu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin?”

“Hiçbir şey için benimdir deme, sadece de ki; yanımdadır. Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne de keder daima seninle kalır!..”

“Aşk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allah’ın vasıflarındandır. Ondan başkasına âşık olmak, geçici bir hevestir.”

“Herkes dışını süslerken, sen içini, kalbini süsle. Herkes başkasının ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarınla meşgul ol!”

“İnsanın namaz kılmayı arzu edişi, oruç tutuşu, hep Hakk’ın kulunu kendine çekişindendir.”

“Ölüye karşı aşk ebedi olamaz. Kişi ölünce aşk biter. Sen ebedi diri olana âşık olmaya bak.”

“Unutmayın! Dünyada yaşamıyorsunuz, dünyadan geçiyorsunuz.”

“Ben uzun uzadıya ilerisini düşünen aklı denedim. Bundan böyle divaneliğe vuracağım!”

dert etmeDert etme, dua et!

“Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz.”

“Kapı açılır sen yeterki vurmayı bil. Ne zaman bilmem? Yeter ki o kapıda durmayı bil!”

“Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.”

“Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç vardır. Fetva veren çok olur ama takva ile yaşayan zor bulunur.”

“Gözyaşının bile görevi varmış; ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.”

“Gerek yok her sözü laf ile beyana… Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana!”

“Sen anılması güzel bir söz ol. Çünkü insan, kendi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir.”

“Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.”

Allah der ki: “Kimi benden çok seversen, onu senden alırım.”
Ve ekler: “Onsuz yaşayamam deme, seni onsuzda yaşatırım.”
Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur,
sabır taşar, canından saydığın yar bile birgün el olur..
Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür,
düşman kalkar dost olur, öyle garip bir dünya..
Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur…
Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın.
En garibi de budur ya..
Öldüm der durur, yine de yaşarsın.

“Her şey maşuktur, aşk bir perdedir. Yaşayan maşuktur, âşık bir ölüdür.”

“Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Âşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de.”

“Uğraşma boşuna. Seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar.”

“Gözyaşıdır ki yıkayarak yakar, yakarak yıkar. Arıtır ve eritir; temizler ve gizler. Fazilettir, diyettir. Bu yüzden denilir ki gözyaşı yiğitler karıdır. Her yürek bu yiğitliği gösterip aşk için gözyaşı dökemez. Aşkın kadar ağla ey gönül…”

“Aşk, iki âleme de yabancıdır; aşkta yetmiş iki türlü divanelik var!”

“Aşıktan daha deli kimse yoktur, Akıl, onun sevdasına karşı kördür, sağırdır.”

“Cahilin eziyetlerine sabretmek, ehil olanlara ciladır. Nerede bir gönül varsa sabırla cilalanır.”

“İki deniz gibi olan gözlerimin incilerle dolması için, gam toprağını gözüme sürme gibi çekmekteyim.”

“Görmeyince tükenseydi sevgiler, insan varlığı boyunca görmediği Rabbine böylesi muhabbet duyar mıydı?”

“Allah’ın rahmeti, rahmet içinde rahmettir. Sen bir rahmete kanaat etme, o rahmetlerin hepsini talep et.”

“Gülmeler, ağlamalarda gizlidir. Ey saf ve temiz kişi, defineyi kırık yerlerde ara.”

“Herkes kendi zannınca benim dostum oldu ama kimse içimdeki sırları araştırmadı.”

“Dildaşından ayrı düşen, yüz türlü nağmesi olsa bile dilsizdir.”

Münafık kişilerle dost olmanın şomluğu mümini de onlar gibi çirkinleştirdi, asileştirdi.

Allah’tan başka herkes düşmandır, dost O’dur. Şu halde dosttan düşmana şikayetlenmek iyi bir şey mi?

Allah’ın zatına and olsun ki kötü yılan bile kötü arkadaştan yeğdir. Çünkü kötü yılan, insanın yalnız canını alır. Kötü arkadaşsa insanı cehenneme sürer, orayı adama durak eder.

İncitme! İncittiğin yerden incinirsin.

Huy peşinde yürü, iyi huyluyla düş kalk. Gül bağına bak, nasıl gülün huyunu almış.

Allah, yardım etmek dilerse bize yalvarmak ve münacatta bulunmak meylini verir.

Ey hikmetine hayran olduğum Allah, mademki dua etmemizi emrettin, bu emrettiğin duayı sen kabul et.


Mevlana Sözleri

side effects of lexapro 10 mg cialis 5mg levitra vs viagra azithromycin 250 finasteride side effects in men acyclovir ointment what is azithromycin viagra nebenwirkungen levitra 20mg cost per pill cialis canada lexapro for anxiety acyclovir dose azithromycin pregnancy category viagra wikipedia buy generic viagra what is lexapro for antibiotic ciprofloxacin cialis 20 mg when will cialis go generic azithromycin medscape viagra tablets acyclovir ointment 5 what is lexapro cipro and tendonitis ciprofloxacin 500 cialis cost side effects of acyclovir tamoxifen and foods to avoid azithromycin and alcohol ciprofloxacin side effects finasteride for women tamoxifen side effects in women over 55 what is azithromycin for what is acyclovir used for online cialis what is cipro usually prescribed for viagra for women ciprofloxacin coverage finasteride dosage what is acyclovir acyclovir for shingles side effects of azithromycin 250 mg how to use viagra propecia lexapro liquid cialis azithromycin 500 zovirax dosage buy generic levitra cialis ciprofloxacin ophthalmic solution viagra generico cialis website generic for lexapro finasteride efectos secundarios escitalopram effets secondaires what is ciprofloxacin used for zovirax cream viagra uk finasteride hair loss finasteride 5mg ciprofloxacin eye drops cialis pricing utilisation viagra nolvadex viagra sans ordonnance how long for lexapro to work levitra without a doctor prescription cialis coupon print viagra 50mg cialis patent expiration what is lexapro used for azithromycin z pak cialis coupon 20 mg azithromycin vs erythromycin ciprofloxacin side effects after age 60 lexapro 10mg acyclovir daily cialis cialis sample what is finasteride used for lexapro and weight gain in women acyclovir for cold sores canada viagra azithromycin finasteride 5 mg azithromycin 500 erfahrungen does lexapro cause weight gain viagra receptfritt lexapro benefits for women propecia side effects cialis 30 day trial coupon azithromycin for pneumonia cialis dosage strengths cialis medication sex viagra for women azithromycine azithromycin tablets cialis coupon azithromycin for strep throat cialis patent expiration 2017 escitalopram 10mg side effects of finasteride cipro what does viagra do finasteride reviews acyclovir dosage for cold sores lexapro weight gain escitalopram 20 mg azithromycin without a doctor’s prescription generic levitra viagra ohne rezept aus deutschland tamoxifen citrate side effects of cialis effects of stopping finasteride levitra dosage viagra side effects ciprofloxacin class viagra kaufen azithromycine 250 mg how to wean off lexapro without withdrawals cipro uses lexapro and weight gain side effects of azithromycin azithromycin 250 mg equipe argentine viagra generic viagra lexapro overdose levitra cipro 500 cialis effects ciprofloxacin dosage how does cialis work azithromycin drug class cialis pills for sale viagra 100 mg finasteride effets secondaires viagra sex cialis vs viagra cialis patent expiration date extended viagra tablet levitra generic cialis without a doctor’s prescription cialis for daily use escitalopram nebenwirkungen lexapro and weight loss viagra what infections does ciprofloxacin treat erectile dysfunction cialis cialis free trial azithromycin for uti where to buy viagra buying viagra viagra en ligne livraison 24h viagra for men tamoxifen therapy generic cialis at walmart post finasteride syndrome zithromax z-pak acyclovir vs valacyclovir lexapro 5mg cialis on line ciprofloxacin spc cialas viagra on line no prec thuoc azithromycin what does azithromycin treat ciprofloxacin 500 mg tabletten viagra generic viagra costs how does viagra work ciprofloxacin drug class finasteride 5mg side effects azithromycin pregnancy zithromax antibiotic levitra vs viagra tamoxifen side effects is azithromycin lexapro side effects in women cialis from canada effects of stopping lexapro suddenly tamoxifen bijwerkingen canadian cialis levitra erfahrungen cialis 5 mg buy cialis tamoxifen viagra samples viagra activate cipro antibiotics ciprofloxacin hcl 500 mg side effects levitra bayer 20mg meilleur prix buy cialis online lexapro coupons cialis dosage viagra 100 9 levitra at walmart cialis canadian pharmacy how to take cialis ciprofloxacin for dogs free viagra cialis voucher lexapro manufacturer website finasteride for hair loss viagra coupons lexapro withdrawal symptoms acyclovir dosage ciprofloxacin uses escitalopram side effects viagra ohne rezept auf rechnung how to wean off lexapro ciprofloxacin hcl 500 mg finasteride vs dutasteride finasteride cialis discount wholesale cialis levitra prices viagra for sale uk cipro for uti how to get off lexapro acyclovir 400 mg cialis testimonials vardenafil vs viagra ciprofloxacin 250 mg what does ciprofloxacin treat cyalis cialis savings card ciprofloxacin 500 mg for urinary tract infection stopping lexapro cialis 20mg directions cialis alternative azithromycin pediatric dosing pfizer viagra finasteride long term effects viagra substitute viamedic cialis how does lexapro work viagra 100mg side effects lexapro women viagra levitra online ciprofloxacin 500mg antibiotics side effects what is viagra finasteride 5mg side effects mayo clinic lexapro vs zoloft ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic escitalopram 10 mg para que sirve viagra dosage cialis for bph finasteride permanent side effects cialis for sale cialis side effects tamoxifen interaction generic cialis cipro dangers azithromycin 250mg tablets 6 pack azithromycin cost viagra from canada discount cialis buy viagra online cialis dosage recommendations lexapro vs celexa levitra vs viagra for hardness ciprofloxacin nebenwirkungen price cialis azithromycin liquid cialis generic availability levitra 10 mg prezzo what is tamoxifen acyclovir 400mg revatio vs viagra levitra 20 mg side effects of lexapro lexapro dosing how much does cialis cost what is ciprofloxacin cilias how long for azithromycin to take effect ciprofloxacin acyclovir side effects cialis pharmacy prices what is escitalopram is lexapro a controlled substance azithromycin 250 mg treatment what is tamoxifen used for cialis 5mg daily cialis coupons 2017 levitra 20mg viagra vs cialis vs levitra cialis samples wellbutrin and lexapro cialis 10 mg viagra online zovirax pills ciprofloxacin used for lexapro generic what bacteria does ciprofloxacin kill cheap levitra is ciprofloxacin a penicillin cialis 20mg finasteride and enlarged prostate cialis generic finasteride results azithromycin 5 day dose pack viagra bestellen lexapro side effects weaning off lexapro common side effects of ciprofloxacin 500 mg how does acyclovir work what is azithromycin used for viagra vs cialis vs levitra azithromycin class cost of cialis cialis daily what is acyclovir for what is ciprofloxacin prescribed for cialis for women viagra vs cialis side effects of ciprofloxacin escitalopram 10 mg azithromycin tablet viagra without a doctor prescription usa cialis vs viagra azithromycin side effects cialis reviews what works better than viagra azithromycin 500mg viagra effects free cialis azithromycine eg 500 mg bijsluiter viagra tesco finasteride medication tamoxifen lawsuits zoloft vs lexapro viagra pillen kruidvat herbal viagra viagra cialis zithromax 500 mg celexa vs lexapro lexapro withdrawal ciprofloxacin 500mg cialis for men ciprofloxacin hcl cialis samples overnight online viagra cipro side effects in elderly cialis coupons lexapro para que sirve cheap cialis zovirax for cold sores acyclovir 800mg viagra coupon natural viagra viagra single packs vardenafil 20mg order viagra levitra coupons levitra 20 mg von bayer levitra 20 mg cost walmart lexapro and wellbutrin combination therapy tamoxifen side effects in women escitalopram cialis otc canada cialis acyclovir medication ciprofloxacin dose azithromycin 250mg what does ciprofloxacin 500mg treat lexapro side effects men cialis price cialis professional cialis generic tadalafil lexapro 10 mg lexapro 20mg withdrawal from lexapro lexapro dosages finasteride tablets side effects of tamoxifen cipro dosage escitalopram oxalate generic for cialis lexapro dosage sophia viagra cialis trial azithromycin three times a week cost of viagra viagra natural generic levitra vardenafil 20mg cipro side effects viagra wiki tamoxifen langzeitfolgen lexapro bula lexapro reviews cheap viagra ciprofloxacin 500mg tablets first few days on lexapro ciprofloxacin hcl 500 mg tab over the counter viagra tamoxifen cost side effects of viagra zovirax ointment cialis 30 day sample tamoxifen and weight gain viagra 100mg tablets retail price lexapro generic name levitra coupon finasteride 5mg tab tamoxifen nebenwirkungen zovirax acyclovir 200mg cialis pills acyclovir dosing cialis or viagra cialis coupons printable how long does viagra last viagra pill lowest cialis prices viagra medicine ciprofloxacin dosierung acyclovir 800 mg canadian viagra ciprofloxacin hydrochloride viagra vs cialis acyclovir cream buy levitra online discount viagra lexapro side effects in men what is cipro used for viagra pills generic lexapro viagra prices generic viagra 100mg side effects of ciprofloxacin 500 mg ciprofloxacin bnf cipro antibiotic pfizer viagra coupons from pfizer what does finasteride do best price viagra ciprofloxacin side effects in women viagra cost cialis copay card cialis tadalafil is tamoxifen chemotherapy cipro drug class azithromycin uses side effects of finasteride 5mg buy levitra levitra 20 mg precio farmacia lexapro vs wellbutrin cialis online side effects of lexapro in women zithromax dosage ciprofloxacin 250mg viagra on line finasteride 1mg viagra without a doctor prescription generic cialis tadalafil viagra for sale ciprofloxacin 500 mg cialis cheap azithromycin 500 mg levitra prezzo in farmacia zithromax ciprofloxacin 500mg antibiotics finasteride 5 mg tab azithromycin dosage what is cipro cialis coupons from manufacturer viagra alternatives is azithromycin penicillin acyclovir 800 mg 5 times a day viagra soft azithromycin eye drops viagra alternative buy viagra tamoxifen and bone pain azithromycin coverage viagra price 200 cialis coupon levitra rezeptfrei deutschland cealis lexapro medication what is finasteride cialis prices acyclovir 800 mg for shingles what is cialis female viagra viagra canada finasteride side effects ciprofloxacin drops